Risico's afdekken - Rijnpoort Makelaars
Mijn favorieten
Risico’s afdekken

Risico's afdekken

Onze financieel adviseur Arthur van der Goes geeft je graag inzicht in jouw financiële positie en de betaalbaarheid van jouw lasten nu en in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw persoonlijke wensen en de getroffen voorzieningen. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de wettelijke voorschriften en eisen. Tevens besteden wij aandacht aan de inkomensrisico’s. Dit zijn de effecten van veronderstelde scenario’s met betrekking tot uw inkomen op de betaalbaarheid van uw lasten, beoordeeld volgens de normen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GFH), alsmede aan de hand van het resterend netto besteedbaar inkomen. Wij onderscheiden een aantal scenario’s:

- Overlijden
- Arbeidsongeschiktheid
- Werkloosheid
- Renterisico
- Oudedagvoorziening (Lang leven)

Wij maken voor jou een analyse van de risico’s en geven aan waar mogelijk voorzieningen getroffen kunnen worden.